Do sutra se mogu podnositi zahtevi za refundaciju PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Do sutra se mogu podnositi zahtevi za refundaciju PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe

Do sutra se mogu podnositi zahtevi za refundaciju PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe

Zahtevi za refundaciju PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi do sutra nadležnoj jedinici Poreske uprave Srbije.

Poreska uprava će posle kontrole zahteva u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV ili rešenje kojim se zahtev odbija.