Dobra saradnja opštine Aranđelovac i Regionalne agencije za ekonomski razvoj – RTV SUNCE Arandjelovac