Država smanjuje subvencije javnim preduzećima – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Država smanjuje subvencije javnim preduzećima

Država smanjuje subvencije javnim preduzećima

Foto: rtvsunce.com

Relativno veliko učešće subvencija u budžetu Srbije u odnosu na druge zemlje centralne i istočne Evrope, posledica je toga što se iz godinu u godinu javlja neko neuspešno javno i državno preduzeće.

Država je za ovu godinu namenila 120 milijardi dinara na ime subvencija, ali planira da ih u naredne tri godine prilično umanji tako što će ozbiljno zavrnuti slavinu javnim i državnim preduzećima, dok će nastaviti da subvencioniše oblastu poljoprivrede, nauke i zaštite životne sredine.