Elektronski dnevnik u 830 škola, roditelji još nemaju pristup – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Elektronski dnevnik u 830 škola, roditelji još nemaju pristup

Elektronski dnevnik u 830 škola, roditelji još nemaju pristup

 

Više od 830 osnovnih i srednjih škola u Srbiji do sada je papirni dnevnik zamenilo elektronskim, ali roditeljima još uvek nije omogućen ovaj način pristupa evidenciji o ocenama i izostancima svoje dece, iako je to bilo najavljeno.

Pilot projekat esDnevnik počeo je da se primenjuje početkom prošle školske godine kada je elektronska evidencija uvedena u 60 škola, da bi godinu dana kasnije broj škola višestruko uvećan.

 

elektronski dnevnik screenshot

RTV

 

EsDnevnik omogućava razrednim starešinama, nastavnicima i direktorima škola da na brz, jednostavan i pouzdan način vode evidenciju o učenicima.

Kako bi se obezbedila veća objektivnost, ideja je da sve ocene učenika mogu da vide samo razredni starešina, direktor, a da nastavnici mogu da vide samo svoje ocene, a ne ocene svojih kolega.

U Ministarstvu prosvete kažu za Tanjug da su se krajem avgusta ove godine stekli uslovi da sve škole uvedu elektronski dnevnik, a trenutno se u sistemu nalazi 831 od 3.578 osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

„Prema projektnom planu do kraja 2018. godine uradićemo obuke školskih koordinatora za sve skole“, naglašavaju u ministarstvu.

Predviđeno je i da roditelji dobiju šifre kako bi mogli da pristupe elektronskom dnevniku i vide ocene i izostanke svoje dece.

Psiholozi i pedagozi predložili su da roditelji ocene vide sa dva dana zakašnjenja, kako bi se dala mogučnost učenicima da sami saopšte koju su ocenu dobili.

Kada će roditelji imati pristup elektronskom dnevniku u Ministarstvu prosvete nisu mogli da preciziraju, ali kažu da je „roditeljski modul“ izrađen i spreman za korišćenje još od početka drugog polugodišta prošle školske godine.

„Razlog zbog čega do sada nije aktiviran je što želimo da zaštitimo sve osetljive podatke o ličnosti koji se odnose na našu decu“, pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

Ima škola koje su uvele esDnevnik, ali istovremeno vode i papirnu evidenciju. U ministarstva pojašnjavaju da je projekat esDnevnik osmišljen da se u školama vodi isključivo elektronska evidencija o obrazovno-vaspitnom radu.

„Da bi se taj cilj ostvario neophodno je opremanje škola sa odgovarajučom informaciono telekomunikacionom opremom (IKT)tamo gde ona nedostaje“, navode u ministarstvu i dodaju da samo u školama koje nemaju odgovarajuću IKT opremljenost evidencije se za sada vode paralelno u papiru i elektronski.

Izvor: Tanjug

Arhive