EU podržala Nacionalnu strategiju za upravljanje otpadom – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » EU podržala Nacionalnu strategiju za upravljanje otpadom

EU podržala Nacionalnu strategiju za upravljanje otpadom

Da bi se uredio sistem prikupljanja otpada, Evropska unija je sa milion i po evra podržala projekat izrade nove Nacionalne strategije i plana upravljanja otpadom, kao i programa prevencije otpada.U Srbiji se godišnje proizvede dva i po miliona tona komunalnog otpada, ima više hiljada divljih deponija, a reciklira se oko 10 odsto.

Evropska unija je u poslednje dve decenije uložila 400 miliona evra u zaštitu životne sredine u Srbiji.