Formirano Koordinaciono telo za digitalizaciju zdravstvenog sistema – stiže eKarton – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Formirano Koordinaciono telo za digitalizaciju zdravstvenog sistema – stiže eKarton

Formirano Koordinaciono telo za digitalizaciju zdravstvenog sistema – stiže eKarton

Iako je integrisani zdravstveni informacioni sistem  zamišljen kao jedinstvena baza koja obuhvata sve elektronske servise i podatke o pacijentima, stvarnost je drugačija.

U praksi najveći broj ovih podataka ostaje zarobljen u lokalnim informacionim sistemima ustanova.

Dok je trenutno nezamislivo da se u kartonima pacijenata evidentiraju njihovi odlasci u privatne zdravstvene ustanove, podatke o pregledima nedovoljno razmenjuju čak i državne ustanove između sebe.