I ovaj mesec plata u dva dela – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » I ovaj mesec plata u dva dela

I ovaj mesec plata u dva dela

I majska plata biće u najvećem broju slučajeva isplaćivana u dva dela. Država će poslodavcima minimalac od oko 30.000 dinara za svakog radnika, isplatiti u prvoj nedelji juna, tako da već od ponedeljka 8. juna, novac na računima mogu da očekuju i radnici.

Veliki broj poslodavaca promenio je praksu u isplati zarada krajem marta i najavio da će tako biti zaključno sa junskom zaradom. Na promenu dinamike uticala je državna pomoć zbog koje su menadžeri odlučili da zaradu isplaćuju u dva dela – i to u drugom delu 30.000 dinara, a u prvom ostatak do pune plate.

Na ovaj način radnik u finansijskom smislu nije oštećen i jedina razlika u odnosu na ranije je to što zaradu prima u dva dela.