Izmenjeni Krivični zakonik – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Izmenjeni Krivični zakonik

Izmenjeni Krivični zakonik

Izmenjeni Krivični zakonik, kojim su u Srbiju uvedeni doživotna robija, krivično delo napada na advokate i strože kazne za povratnike, zlostavljače, porodične nasilnike, napadače na službena lica, danas je stupio na snagu.

Svako ko ubuduće napadne policajca, sudiju, tužioca, javnog beležnika ili inspektora neke inspekcije biće osuđen najmanje na godinu, a najviše na 12 godina.

Novi zakon predviđa strože kazne i za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici neovlašćenu proizvodnju i prodaju opojnih droga ubijanje i zlostavljanje životinja.