Izveštaj sa 13. sednice SO Aranđelovac – RTV SUNCE Arandjelovac