Home » Srbija » Izvršitelji će za državu uterivati poreze?

Izvršitelji će za državu uterivati poreze?

Privatni izvršitelji će početi da za državu uteruju i poreze, ukoliko se usvoji predlog Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Ali, prethodno je potrebno još ponešto izmeniti.

sud, čekić, presuda, sudija, suđenjeFoto: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Za razliku od republičkih poreza, naplata “na lokalu” je prilično loša a trebalo bi da porez na kuće i stanove bude glavni oblik finansiranja lokalnih samouprava. Obično je razlog loša evidencija koliko nekretnina uopšte ima i ko im je vlasnik, ali istina je i da Poreska uprava nema ni tehničke ni ljudske kapacitete da to sve pokrije.

Da bi se to promenilo Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) ima predlog za Vladu i Skupštinu – posao poveriti javnim izvršiteljima, pišu “Večernje novosti”.

Ideja neće mnogo doneti u prvom delu problema – evidenciji legalnih i nelegalnih objekata, ali bi mogla da značajno unapredi ovaj drugi – naplatu kod utvrđenih dugova.

Javni izvršitelji več “naplaćuju” odocnele dugove za komunalne usluge, sudske sporove, neizmirene alimentacije, a od 2016. godine i a sudske takse. Njihova efikasnost je dokazana, čak i javnosti označena kao “preterana”, posebno u slučajevima kada se zarad naplate relativno malog duga prodaje nesrazmenrno velika imovina dužnika, ili on čak “izbacuje na ulicu”.

U NALED-uu smatraju da bi mogli da obave i dodatni posao “za državu”.

“Nije ideja da se sve prebaci u njihovu nadležnost, već samo prinudna naplata. Za početak bi mogli da preuzmu naplatu neporeskih a potom i poreskih obaveza, taksi i naknada koje nastaju u prometu nepokretnosti. Za tako nešto potrebno je izmeniti Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji”, kaže Jasmina Radovanović iz NALED-a.

Ali ne treba izmeniti pre eventualnog angažovanja izvršitelja samo poreske zakone, već pre svega sam Zakon o izvršenju, osnovni propis po kom rade, ali i po kom su postali nepopularni.

Novi zakon je već u pripremi, i on bi trebalo da reši uočene problematične stvari u praksi – od pravovremenog obaveštavanja dužnika o prinudnom izvršenju (čuveno “okačeno na tablu u sudu”), preko nepoštovanja načela srazmere (isterivanje na ulicu i prodaja stana zbog duga manjeg od desetine vrednosti nekretnine) do prodaje zaplenjenih stvari daleko ispod tržišne vrednosti, pišu “Novosti”.

Izvor: MONDO Vesti