JKP Bukulja: Olakšice za ugostiteljske objekte – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » JKP Bukulja: Olakšice za ugostiteljske objekte

JKP Bukulja: Olakšice za ugostiteljske objekte

Javno komunalno preduzeće “Bukulja” donelo je odluku da svi ugostitelji od 11. do 20. januara mogu podneti zahtev da se u naredna tri meseca oslobode usluga plaćanja čistoće svog objekta uz mogućnost produženja ove olakšice, a utrošena količina vode za taj period fakturiše sa popustom od 50 posto, odnosno, prema aktuelnim cenama za fizička lica.

Udruženje ugostitelja može predate jedan zahtev za umanjenje komunalnih računa sa spiskom svojih članova, a ostali ugostitelji će zasebno predavati svoje zahteve na pisarnici Javnog komunalnog preduzeća “Bukulja”.