JKP Bukulja: Velika pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta vode – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » JKP Bukulja: Velika pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta vode

JKP Bukulja: Velika pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta vode

 

 

U Javnom komunalnom preduzeću „Bukulja“ Aranđelovac posvećuju veliku pažnju kontroli kvaliteta vode, zbog njenog značaja za zdravlje svih stanovnika opštine Aranđelovac.

Kontrolu kvaliteta vode vrše na osnovu važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98), kojim su definisani uslovi obavljanja kontrole u pogledu vrsta analiza, broja uzoraka, mesta i vremena uzimanja uzoraka. Pravilnik je usaglašen sa Direktivama EU i Preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Kada stigne sirova voda iz akomulacije „Bukulja“, koja se pumpama transportuje do Fabrike vode, prvi stepen prerade je kaskadna areacija, zatim taloženje u koagulatoru odakle se dalje nastavlja dalji proces prerade: ozonizacija i filtracija. Nakon filtriranja vrši se hlorisanje i dodavanje neophodnih reagensa kako bi voda bila fizičko-hemijski i mikrobiološki ispravna za piće.

 

U savremeno opremljenim laboratorijama rade se analize devet fizičko-hemijskih parametara kvaliteta i analize četiri mikrobiološka parametra kvaliteta, koji su propisani Pravilnikom. I dok se analiza mikrobioloških parametara sprovodi za uzorke uzete u dva dnevna termina (8:00 i 12:00), analiza fizičko-hemijskih parametara se vrši za sve dnevne uzorke iz svih termina (8:00, 12:00, 15:00 i 18:00).
Osim analiza koje sprovode svakodnevno u laboratorijama samog preduzeća, kvalitet naše vode proverava i ocenjuje u svojim izveštajima i Institut za javno zdravlje Kragujevac.

 

Republički institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ dva puta mesečno vrši dopunsku analizu onoga što ne radi Institut iz Kragujevca: kompletna hidro-biološka analiza sa toksikologijom: i sirove i prečišćene vode.