Jovana Prekovic, uspesi u 2021. – RTV SUNCE Arandjelovac