Koja je najveća primedba našem visokom obrazovanju – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Koja je najveća primedba našem visokom obrazovanju

Koja je najveća primedba našem visokom obrazovanju

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju naredne dve godine imaće samo status pridruženog člana u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Najvažnija primedba našem visokom obrazovanju je na nezavisnost rada prilikom donošenja akreditacionih odluka.

Diplome srpskih fakulteta i dalje će biti priznate u svetu, iako Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju nije vraćen status punopravnog člana u Evropskoj asocijaciji.