Kompanija OMYA Venčac donirala 100 tona belog zrna za uređenje groblja – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Kompanija OMYA Venčac donirala 100 tona belog zrna za uređenje groblja

Kompanija OMYA Venčac donirala 100 tona belog zrna za uređenje groblja

 

Kompanija OMYA Venčac doo odlučila je i ove godine da donira 100 tona belog zrna u vrećama od po 25 kilograma za potrebe uređenja gradskog groblja „Risovača“.
100 tona belog zrna biće besplatno podeljena zakupcima parcela na gradskom groblju za zasipanje zakupljenih zemljanih opsega.
Zainteresovani korisnici usluga mogu se javiti u upravu gradskog groblja „Risovača“ od srede 31.01.2017. godine i svakog narednog radnog dana od 8-14 časova ili na telefon
720-771 kako bi preuzeli materijal kojim su sami u obavezi da izvrše posipanje na zakupljenim grobnim mestima.