Konačno zakon o katastru – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Konačno zakon o katastru

Konačno zakon o katastru

 

Ministarka građevinarstava, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas je u Skupštini Srbije predstavila 20 predloga zakona iz njenog resora među kojima je Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, na koji se u Srbiji dugo čeka, a koji bi trebalo da ubrza taj postupak.

Kao najznačajniju novinu, ovaj zakon predviđa da ubuduće građani i privreda neće morati da obilaze nekoliko šaltera i institucija da bi upisali imovinu u katastar, već će sve to raditi na jednom mestu – kod notara, izjavila je Mihajlović.

Notari će imati izvode iz katastra nepokretnosti, oni će zaključivati ugovore, umesto građana će prosleđivati katastru imovinu na upis, kao i opštinskoj administraciji i Poreskoj upravi, navela je ona predstavljajući zakonske predloge o kojim su poslanici počeli objedinjenu načelnu raspravu.

Među 20 zakonskih predloga koje je podnela Vlada Srbije su, osim zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja, tri iz oblasti sprečavanja pranja novca, širenja oružja za masovno uništenje i finansiranja terorističkih organizacija, a koji su proistekli iz obaveze Srbije prema usvojenim konvencijama Ujedinjenih nacija.

Mihajlović je prvo predstavila leks specijalis za projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti Srbije i navela da će se u prvoj fazi u šest gradova graditi 1.578 stanova, za koje je za sada zainteresovano njih 18.905 i da je prodajna cena po kvadratu 500 evra plus PDV.

Prodajna cena stanova je 500 evra plus PDV, u Beogradu će to biti 550 evra, moguće da će biti niža u drugim gradovima, zavisi da li će izvođač imati drugu cenu, ali prodajna cena ne sme da pređe 500 evra plus PDV, objasnila je Mihajlović.

On je najvila za avgust početak gradnje prvih stanova i to u Kraljevu, Vranju i Nišu.

Videćemo u narednih godinu, dve, kako ide projekat, pa da vidimo da li ga prošiririti, pošto je ovo model koji može da se odnosi i na druge kategorije stanovništva, rekla je ministarka.

Predstavljajući izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, Mihajlović je izjavila da će ubuduće maksimalna brzina na autoputu biti povećana na 130 km/h umesto sadašnjih 120 km/h.

Uvode se nove strožije kazne za prekršioce, kao što je obavezna novčana kazna za nasilničku vožnju.

Predlogom zakona o putevima uređuje se svojina nad javnim putevima i njihova evidencija u javnim knjigama, što je važno za nesmetano izvođenje radova na održavanju i rehabilitaciji.

Biće precizirano ko je tačno nadležan za održavanje kojih puteva u Srbiji, Vojvodini i nekategorisanih puteva, navodi se u obrazloženju zakona.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju vrši se usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, što će doprineti efikasnijoj borbi protiv sive ekonomije i zaštititi prevoznike koji zakonito posluju, posebno mala i srednja preduzeća.

Cilj je da se polovina prihoda koji su danas u „sivoj zoni“, a koji su procenjeni na 100 miliona evra, vrate u legalne tokove i time uvećava prihod budžeta.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju preciznije se reguliše izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i uslova za izmenu redova vožnji.

Predviđene su veće kazne za prekršioce i jasna ovlašćenja inspekcija u cilju kontrole inostranih prevoznika.

Mihajlović je predstavila i predlog zakona o železnici koji uvodi novinu da se oštećenje i krađa železničke infrastrukture koja je rizik po bezbednost saobraćaja ubuduće biti sankcionisana kao krivično delo.

Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema omogući će da se vozovi iz Srbije i kroz Srbiju neometano kreću po celoj Evropi, bez zadržavanja na granicama za zamenu lokomotiva I voznog osoblja.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama kojim se propisuje rok od šest godina da sve nelegalne šljunkare (njih 150) budu premeštene na zvanična lučka područja na Savi, Dunavu i Tisi.

Očekuje se da će ovaj zakon omogućiti da po osnovu lučkih taksi i lučkih naknada za pretovar šljunka i peska godišnji prihod bude oko 2,2 miliona evra.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti uvodi se obaveza da osnivači, vlasnici i oni koji vode poslove zakupa i prometa nekretnina nisu osuđivani, između ostalog i za mito, prevaru i krivična dela terorizma i organizovanog kriminala, pranje novca i finansiranje terorizma i terorističkih akata.

Predlogom zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika pravnih lica u Srbiji uvodi se centralna evidencija gde će kao „stvarni vlasnik“ biti registrovana sva fizička lica koja na bilo koji način imaju 25 odsto i više vlasništva u nekoj firmi, imaju istinski uticaj na vođenje poslova ili obezbeđuju novac za poslovanje firme.

Među zakonskim predlozima, koje je obrazložila Zorana Mihajlović, su i potvrde međunarodnih konvencija i sporazumi sa Moldavijom, BiH, Marokom i Tunisom o međunarodnom saobraćaju.

Izvor: FoNet