Konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku

Konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku a rok za prijavljivanje je 8.jul.

Pravo učešća imaju državljani Srbije sa prebivalištem na toj teritoriji najmanje jednu godinu neprekidno, koji imaju završenu četvorogodišnju školu ili osnovne strukovne ili akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU).

Potrebno je da imaju između 18 i 24 godine, odnosno da nemaju više od 27 godina ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Kandidat mora da poseduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje da radi u policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u.