Koristiti kartice Fonda PIO za utvrđivanje status penzionera – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Koristiti kartice Fonda PIO za utvrđivanje status penzionera

Koristiti kartice Fonda PIO za utvrđivanje status penzionera

 

Penzionerske kartice koje izdaje Fond PIO su dobro rešene sa stanovišta obrade i zaštite podataka, kaže poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, koji je pozvao i druge pružaoce usluga da za utvrđivanje statusa penzionera koriste tu karticu.

– Budući da je izrada i distribucija kartica za penzionere od strane Fonda PIO u završnoj fazi, a da u praksi pružaoci raznih usluga još uvek za utvrđivanje statusa penzionera zahtevaju ček od penzije ili rešenje o ostvarenom pravu i time, suprotno zakonu, obrađuju više podataka nego što je potrebno za tu svrhu, Poverenik poziva sve subjekte koji pružaju neku vrstu usluga i imaju potrebu utvrđivanja statusa penzionera radi davanja određenih benefita i slično, da za utvrđivanje njihovog statusa koriste penzionersku karticu Fonda PIO i uzdrže se od zahtevanja čeka od penzije i drugih dokumenata sa više podataka koji nisu neophodni u svrhu dokazivanja statusa – navodi se u saopštenju Poverenika.

 

Poverenik je podržao inicijativu Fonda PIO s početka ove godine, o nameri izdavanja penzionerskih kartica sa minimumom potrebnih podataka za dokazivanje statusa penzionera, ocenivši da je rešenje korisno sa stanovišta obrade i zaštite podataka o ličnosti.

 

Izvor: Blic, Tanjug