Korona: Tabela sa podacima o broju preminulih – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Korona: Tabela sa podacima o broju preminulih

Korona: Tabela sa podacima o broju preminulih

BIRN objavljuje podatke o preminulima, koji su preuzeti iz Informacionog sistema Covid-19 zaključno sa 1. junom.

BIRN je objavio podatke o preminulima, koji su preuzeti iz Informacionog sistema Covid-19 zaključno sa 1. junom, a na osnovu kojih su nastala istraživanja.

Podaci u bazi pokrivaju period od 19. marta 2020. godine zaključno sa 1. junom. BIRN nije imao pristup kasnijim podacima.

Tabelu je moguće je pretražiti po nekoliko kriterijuma: datum rođenja, rezultat test, datum smrti i naziv kovid bolnice u kojoj je pacijent preminuo.

Polje za pretragu se nalazi u gornjem levom uglu tabele.

U prvoj koloni je naveden datum rođenja preminulog pacijenta. Datumi su navedeni u formatu dan/mesec/godina rođenja (primer 03/04/1950).

Druga kolona nosi naziv “rezultat testa” i tu postoje sledeći statusi: pozitivan na koronu (632 pacijenta), negativan (355), nepoznat (83), uzorak nije pronađen (8), neodređen (2), dok je u jednom slučaju kolona bila prazna. Bez obzira na rezultate testa, svi ovi pacijenti lečeni su u specijalizovanim kovid bolnicama i imali su simptome virusa korona pre smrti.

Treća kolona “datum poslednjeg pozitivnog testa” ukazuje na pacijente koji su neposredno pre smrti sigurno bili pozitivni na koronu.

U četvrtoj koloni navodi se datum smrti, a u petoj naziv kovid bolnice u kojoj je pacijent preminuo. U 77 slučajeva datum smrti nije naveden, a u 52 slučajeva u bazu nije ubačen naziv bolnice gde se desio smrtni slučaj.