Međunarodni dan deteta – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Međunarodni dan deteta

Međunarodni dan deteta

Danas se obeležava Svetski dan deteta, dan kada se svet obavezao da će zaštiti i unaprediti prava dece.

Ovaj međunarodni događaj je 1954. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine, kako bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

dete igra skolica zivota jpg

RTV

Uprkos ogromnom napretku koji je ostvaren za decu od usvajanja Konvencije o pravima deteta 1989. godine, prava miliona dece širom sveta krše se svakoga dana, a deca se suočavaju sa velikim izazovima.

Skoro 50 miliona dece je raseljeno iz svojih domova, 250 miliona dece živi u zemljama koje su pogođene sukobima, a milioni dece žive u ekstremnom siromaštvu.

Pored siromaštva, veliki problem dece su i neadekvatna ishrana, onemogućen pristup obrazovanju i socijalizaciji, kao i vakcinaciji.

Deca su, takođe, u mnogim slučajevima izložena nasilju, i kod kuće i u društvu.

Srbija je među prvim zemljama koje su ratifikovale Konvenciju o pravima deteta.

Dečja prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju, kao i pravo na nediskriminaciju.

Današnji datum, 20. novembar, je i dan kada je 1959. godine Generalna skupština UN usvojila Deklaraciju o detetovim pravima.

Tog dana je i 1989. godine Generalna skupština UN usvojila Konvenciju o pravima deteta.

Od 1990. godine Svetski dan deteta obeležava i godišnjicu od datuma kada je Generalna skupština UN usvojila i Deklaraciju i Konvenciju o dečjim pravima.

Povodom obeležavanja 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović obratiće se na konferenciji pod nazivom „Prava deteta u Srbiji – gde
smo sada i šta nam predstoji“.

Konferencija ima za cilj da doprinese prikupljanju i razmatranju iskustava dobrih i obećavajućih praksi u primeni prava deteta kako bismo na njima zasnovali sadašnja i buduća pitanja u ostvarivanju prava deteta.

Izvor: RTV