Misača, Ranilović i Banja bez vode – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Misača, Ranilović i Banja bez vode

Misača, Ranilović i Banja bez vode

Zbog kvarova na vodovodnoj mreži meštani sela Misača i Ranilović su ostali bez snabdevanja vodom sa gradskog vodovoda do 15,00 časova.

Zbog zamućenja vode na rezervoaru „Vodica“ meštani sela Banja-Marinovac, isključeni su do daljnjeg sa vodosnabdevanja.
Voda će biti ponovo puštena u vodovodnu mrežu sa rezervoara „Vodica“ kada parametri koji se mere u vodi pokažu fizičko-hemijsku i mikrobiološku ispravnost vode za piće.