MUP: Vozila sa sitnim oštećenjima prolaze tehnički – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » MUP: Vozila sa sitnim oštećenjima prolaze tehnički

MUP: Vozila sa sitnim oštećenjima prolaze tehnički

 

 

Načelnik Uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov objasnio je da su prema kriterijumima koje propisuje novi Pravilnik o tehničkom pregledu vozila, koji je se primenjuje od 5. jula, dozvoljena manja oštećenja na vozilu koja ne utiču na bezbednost saobraćaja, poput ogrebotine, ulegnuća nastalih pri parkiranju vozila, nedostatak bočne lajsne, naprsline na prednjim i zadnjim farovima.

On je poručio da će pripadnici saobraćajne policije, u kontroli saobraćaja na putu i prilikom nadzora tokom tehničkih pregleda, posebnu pažnju usmeriti na identifikaciju vozila i ispravnost uređaja koji mogu da ugroze bezbednost saobraćaja.