Nacrt zakona: Radnicima preko agencije ubuduće ugovor o radu – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Nacrt zakona: Radnicima preko agencije ubuduće ugovor o radu

Nacrt zakona: Radnicima preko agencije ubuduće ugovor o radu

 

Ministarstvo za rad objavilo je Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju koji predvidja da će svi radnici koji rade preko agencije(na lizing) ubuduće imati ugovor o radu I iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca, a firma može da iznajmi najviše 30 odsto radne snage od ukupnog broja radnika.

Ipak, ovaj zakon se ne odnosi na radnike koji rade preko studentskih i omladinskih zadruga i firmi koje pružaju usluge preduzećima, kao što su higijeničari/ke i radnici obezbeđenja koji mogu da rade po ugovoru о privremenim i povremenim poslovima bez prava na godišnji odmor i bolovanje.

Takođe, zakon predviđa da agencijski radnik ima iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca (koji obavlja istu ili sličnu vrstu poslova), odnosno, ima isto trajanje radnog vremena, prekovremeni i noćni rad, isto pravo na odsustvo i „elemente za obračun i isplatu zarade i naknade troškova“.

Nacrtom zakona se zabranjuje da radnik preko jedne ili više agencija radi kod istog poslodavca više od dve godine po ugovoru o radu na određeno vreme, već ukoliko nastavi da radi kod tog poslodavca nakon isteka tog perioda ili perioda na koji je ustupljen, dobija ugovor na neodređeno vreme (ugovor „za stalno“) kod poslodavca kom je iznajmljen.

Međutim, u nacrtu zakona je navedeno da ovo pravo agencijski radnik može da ostvari samo na sudu, odnosno mora da pokrene radni spor protiv poslodavca kom je iznajmljen kako bi dobio ugovor „za stalno“

Takođe, ovo pravo da dobije ugovor na neodređeno vreme kod poslodavca kom je iznajmljen nemaju agencijski radnici koji imaju ugovor o radu na neodređeno vreme sa agencijom.

Arhive