Narodna biblioteka „Sveti Sava“ organizuje predstavljanje monografija „Aleksandar Obrenović – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Narodna biblioteka „Sveti Sava“ organizuje predstavljanje monografija „Aleksandar Obrenović

Narodna biblioteka „Sveti Sava“ organizuje predstavljanje monografija „Aleksandar Obrenović

 

Narodna biblioteka „Sveti Sava“ organizuje predstavljanje monografija „Aleksandar Obrenović, vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi“ i „Spoljna politika Srbije, između očekivanja i realnosti 1868–1878“ istoričarke prof. dr Suzane Rajić.
Knjiga Suzane Rajić o kralju Aleksandru je pokazala da je preispitivanje prošlosti i prikazivanje nekih do sada svesno ili nesvesno prećutkivanih događaja jedini ispravan način u traganju za teško dokučivom istorijskom istinom. Lišena dinastijskih ili partijskih predrasuda minulih vremena, bila je u mogućnosti da kritički ispita i sagleda ne samo život kralja Aleksandra, već i jedan od najvažnijih perioda naše prošlosti. Kada se knjiga sagleda u celini odgovarajućeg istorijskog konteksta vidi se da to nije samo životni put i istorija kratke vladavine kralja Aleksandra, već i istorija političkih, finansijskih, društvenih i spoljnopolitičkih slojeva Srbije kraja 19. i početka 20. veka, te čitava politička kultura jednog perioda. Druga monografija govori o razdoblju od tragične smrti kneza Mihajla, vremenu maloletstva kneza Milana Obrenovića, do njegovog stupanja na presto Srbije. Ona donosi sliku ne samo spoljne politike, nego i složenog lica Srbije u jednom uzbudljivom vremenu.
Redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Suzana Rajić, predaje istoriju srpskog naroda u Novom veku. Autor je brojnih projekata i naučnih radova i urednik nekoliko naslova i udžbenika.
Ovom prilikom, predstavlja naslove, zasnovane na saznanjima prethodnika, ali i na mnogim novim saznanjima i otkrićima u arhivskim istraživanjima.
Promocija knjiga je u četrvrtak, 5. aprila 2018. godine u 19 sati u Čitaonici biblioteke.