NBS proverava osiguravajuće kuće – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » NBS proverava osiguravajuće kuće

NBS proverava osiguravajuće kuće

Narodna banka Srbije proveriće rad i motive pojedinih osiguravajućih kuća koje su, od ove godine, odlučile da promene uslove ugovora osiguranja u poljoprivredi.

Na osnovu svoje nadležnosti i u cilju zaštite interesa i prava korisnika navedeno ugovaranje osiguranja u poljoprivredi biće, u narednom periodu, predmet daljeg nadzora Narodne banke Srbije.