Notari besplatno overavaju dokumenta za upis u školu i na fakultet – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Notari besplatno overavaju dokumenta za upis u školu i na fakultet

Notari besplatno overavaju dokumenta za upis u školu i na fakultet

 

Građani pojedina dokumenta mogu da overe kod notara i besplatno. To se odnosi na svedočanstva za upis u srednju školu i fakultet, ali postoji i još čitav niz slučajeva u kojima javni beležnik neće naplatiti svoju uslugu.

Javni beležnici ne naplaćuju overu dokumenata neophodnih za upis u srednje škole, kao i na fakultete. Olakšice imaju i oni koji se nalaze na spisku Nacionalne službe za zapošljavanje. Ako je potrebno da zasnuju radni odnos i nalaze se u evidenciji NSZ, potrebna dokumenta notar će im overiti takođe besplatno.

Bez nadoknade za overu kod notara su i dokumenta koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, potom socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Bez naknade se overavaju i isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i akti u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

 

Izvori: Telegraf/Blic