Nov način obračunavanja prosečne plate u Srbiji – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Nov način obračunavanja prosečne plate u Srbiji

Nov način obračunavanja prosečne plate u Srbiji

 

Iz Republičkog zavoda za statistiku najavili su da će od ove godine koristiti drugačiji način za obračunavanje prosečnih plata u Srbiji.Do sa da se računalo na osnovu uzorka od 8.000 firmi, a nadalje će se računati na osnovu prijava poreskoj upravi o obračunatim porezima i doprinosima.