Nova pravila: Ne može bilo ko ni da kupi stan, evo šta se gleda – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Nova pravila: Ne može bilo ko ni da kupi stan, evo šta se gleda

Nova pravila: Ne može bilo ko ni da kupi stan, evo šta se gleda

 

Sva preduzeća u Srbiji koja se bave prometom nepokretnosti moraće od 15. septembra da primenjuju posebne smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Agenti za nepokretnosti moraju da urade procenu rizika zainteresovanog klijenta bio on fizičko ili pravno lice, a na osnovu informacija državnih organa i saznanja i informacija do kojih dođu.

Na primer, budući kupac stana biće „skeniran“ i proveriće se njegova „biografija“, da li je osuđivan, ukoliko je preduzeće, kakva je njegova poslovna sposobnost, iz koje zemlje dolazi i drugo.

Proveravaće se i oni koji kupuju nekretninu preko advokata i zastupnika, a koji to žele da urade iako nikada nisu videli nekretninu za koju su zainteresovani.

Takođe, funkcioneri, kao politički izložene ličnosti, kako se navodi „predstavljaju visoko rizičnu stranku“ pa će i oni biti predmet „istrage“ posrednika u prometu nepokretnostima.

I zato, agencija za promet mora da uradi analizu u svim slučajevima kada takva ličnost istupa kao stranka, odnosno ako je kupac ili prodavac, a pre sklapanja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije.