NSZ omogućila podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » NSZ omogućila podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja

NSZ omogućila podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja

Ilustracija (Foto: Singkham/shutterstock.com)

Nacionalna služba za zapošljavanje, i u uslovima vanrednog stanja omogućila je
podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja po raspisanim javnim
pozivima.
Iako se prijave podnose elektronskim putem i u uslovima otežanog poslovanja veliko je
interesovanje, kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica.
Najveće interesovanje poslodavaca zabeleženo je za programe stručne prakse, novog
zapošljavanja kao i za program samozapošljavanja za nezaposlena lica. Od uvođenja
vanrednog stanja preko 3200 poslodavaca je podnelo zahtev za učešće u merama aktivne
politike zapošljavanja, a preko 2000 nezaposlenih podnelo je zahteve za subvenciju za
samozapošljavanje.
Odluke se donose kontinuirano, a pored predviđenih uslova, prilikom odlučivanja
posebno se vrednuje da li su poslodavci od početka vanrednog stanja otpuštali
zaposlene.
Do sada je pozitivnim odlukama obuhvaćeno preko 1400 poslodavaca čime je omogućeno
uključivanje u programe obuka i zapošljavanje za oko 2000 nezaposlenih lica, od čega je
oko 150 osoba sa invaliditetom.
Ugovori o angažovanju lica zaključiće se u skladu sa mogućnostima u svakom konkretnom
slučaju.
Sve informacije dostupne su na sajtu http://www.nsz.gov.rs/.