Obeležena Nedelja gluvih i nagluvih osoba – RTV SUNCE Arandjelovac