Od 6. maja prijave penzionera za rehabilitacije u banjama – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Od 6. maja prijave penzionera za rehabilitacije u banjama

Od 6. maja prijave penzionera za rehabilitacije u banjama

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje pozvao je penzionere, čije penzije nisu više od 26.324 dinara, da se u periodu od 6. pa do 21. maja, prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje. Osim iznosa penzije, uslov za prijavu je i da penzionisana lica nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.

Foto: rtvsunce.com

Uz prijavu, kako su naveli u Fondu, potrebno je da se priloži poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica, ukoliko ju je korisnik već preuzeo, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.
U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda, a Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.
Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera.
Penzioneri će, tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.
Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije Kosova i Metohije sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije Kosmeta, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Nakon primanja prijava praviće se rang liste i to za starosne, invalidske i porodične penzionere, a na redosled na listama uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju.
Kako je saopštio Fond, pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije.
Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
Autor: Tanjug