OMYA Venčac i ove godine donira 100 tona belog zrna za potrebe uređenja gradskog groblja „Risovača“ – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » OMYA Venčac i ove godine donira 100 tona belog zrna za potrebe uređenja gradskog groblja „Risovača“

OMYA Venčac i ove godine donira 100 tona belog zrna za potrebe uređenja gradskog groblja „Risovača“

 

Zbog dobre poslovne saradnje sa JKP „Bukulja“ i lokalnom samoupravom Aranđelovac, društveno odgovorna kompanija OMYA Venčac doo, odlučila je i ove godine da donira 100 tona belog zrna u vrećama od po 25 kilograma za potrebe uređenja gradskog groblja „Risovača“ za Velike-zimske zadušnice.
100 tona belog zrna biće besplatno podeljena zakupcima parcela na gradskom groblju za zasipanje zakupljenih zemljanih opsega.
Zainteresovani korisnici usluga mogu se javiti u upravu gradskog groblja „Risovača“ od srede 20.02.2019. godine i svakog narednog radnog dana od 8-14 časova ili na telefon
720-771 kako bi preuzeli materijal kojim su sami u obavezi da izvrše posipanje na zakupljenim grobnim mestima.