Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine

Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine

 

Ministarstvo odbrane raspisalo je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine, kao i mladića starijih godišta (od 1988. do 1999. godine) koji iz bilo kojih razloga nisu uvedeni u evidenciju vojnih obveznika. Uvođenje u vojnu evidenciju može se u Centru Ministarstva odbrane Aranđelovac u Ulici Cara Dušana broj 2, u zgradi Policijske stanice Aranđelovac, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Lica koja se uvode u vojnu evidenciju potrebno je da ponesu ličnu kartu na uvid, a ukoliko ne poseduju ličnu kartu potrebno je da na uvid ponesu drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. U ponedeljak je prijavljivanje onih čija su početna slova prezimena  J,K,L i Lj.