Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta starijih od 18 godina. – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta starijih od 18 godina.

Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta starijih od 18 godina.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije uputilo je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta starijih od 18 godina.

Regrut koji prijavljuje treba da dostavi ličnu kartu. Ukoliko ne poseduje lični kartu, na uvid treba dostaviti drugu javnu ispravu iz koje može da se utvrdi identitet. Uvođenje u vojnu evidenciju vrši se do 28. februara od 9 do 15 sati u zgradi Policijske stanice Aranđelovac, prema utvrđenom rasporedu:

25. januara treba da se jave svi regruti čije početno slovo prezimena počinje na A,B,V,G