Otpuštanje iz bolnice posle prvog negativnog testa – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Otpuštanje iz bolnice posle prvog negativnog testa

Otpuštanje iz bolnice posle prvog negativnog testa

Pacijent koji se leči od bolesti COVID 19  a kod koga je prvi test negativan ,otpušta se iz bolnice uz nalog  za nastavak obavezne kućne izolacije u narednom periodu  od 14 dana od dana otpusta.

Drugi kontrolni test pacijentu će biti uzet posle isteka obavezne kućne izolacije,odnosno posle proteka 14 dana od dana otpusta od strane nadležnog Doma zdravlja.