Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je raspored isplata tokom januara 2021. godine.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec decembar biće isplaćene 20. januara.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec decembar biće isplaćeni 20. januara.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec decembar biće isplaćene 21. januara.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec decembar biće isplaćene dana 21. januara.

Isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec decembar biće isplaćene 20. januara.