Počinje suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Aranđelovca – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Počinje suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Aranđelovca

Počinje suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Aranđelovca

Foto: rtvsunce.com

Na teritoriji opštine Aranđelovac će u utorak, 30.07.2019. godine, preduzeće „EKO-SAN“ d. o. o. Beograd započeti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Aranđelovac, po ugovoru br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine, sa Privrednim društvom za preventivu-sanitarnu zaštitu, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-DEZ“ d. o. o. Beograd.

Radovi će se izvoditi u periodu od 9:00 do 18:00 časova.

Planirano je da radovi traju 2 dana.

Tretman će se vršiti ručno, sa tla, preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVA STOP PIRPROX ZG 05 u dozi od 5 kg/ha, i to na sledećim lokacijama:

Park Bukovičke Banje
jezero Garaši – priobalje
jezero Bukulja – priobalje
plavne površine oko reke Peštan
plavne površine oko reke Kubršnice
Memorijalni prirodni spomenik Orašac