Podsticaji za povlašćene proizvođače struje – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Podsticaji za povlašćene proizvođače struje

Podsticaji za povlašćene proizvođače struje

Vlada Srbije donela je Uredbu o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2020. godini, koja iznosi 0,093 dinara po kilovat satu (kWh). Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije.

Ministarstvo rudarstva i energetike je ranije objavilo da je prestala da važi Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije.

Foto: rtvsunce.com

Ministarstvo je tada navelo da lica koja steknu status privremenog povlašćenog proizvođača i/ili povlašćenog proizvođača električne energije po osnovu zahteva podnetog posle 31. decembra 2019. godine stiču prava na podsticajne mere, ali ne mogu da ih ostvare do donošenja nove uredbe, saopštilo je tada ministarstvo.

Navedeno ne važi za lica koja steknu status povlašćenog proizvođača električne energije po osnovu zahteva podnetog posle 31. decembra 2019. godine, ako su prethodno stekli status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, kao ni za lica koja steknu status privremenog povlašćenog proizvodaca i/ili povlašćenog proizvodaca električne energije posle 31. decembra 2019. godine, a po osnovu zahteva koji su podneti pre 31. decembra 2019. godine.

Izvor: Tanjug