Poreska uprava objavila kalendar plaćanja za avgust – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Poreska uprava objavila kalendar plaćanja za avgust

Poreska uprava objavila kalendar plaćanja za avgust

Poreska uprava Srbije objavila je danas kalendar plaćanja poreskih obaveza za avgust.
Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu ističe u ponedeljak 5. avgusta.

Svi koji isplaćuju prihode po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu, poručuju poreznici.

porez budzet dinar

Ilustracija: freeimages.com

Do istog datuma važi i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec pa svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom su dužni da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj Poreskoj upravi prema svom sedištu.

Kada je reč o dostavljanju poreske prijave i plaćanju poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec rok je 12. avgust kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Polovinom avgusta, odnosno do 15. u mesecu moraju se platiti mesečne akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec takođe se mora platiti do polovine ovog meseca.

Samostalni umetnici, obveznici doprinosa, koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje takođe su na spisku poreznika i za njih važi datum 15. avgust. kao i obaveza poljoprivrednika za plaćanje doprinosa za treći kvartal ove godine.

Na listi nadležnih sa istim datumom za plaćanje nalaze se i oni koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec, a do polovine avgusta je i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za jul.

Obveznik akcize je takođe dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15-tog dana u mesecu, a poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za jul mora se obaviti, kažu, najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno, članove privrednog društva takođe je polovina ovog meseca.

Na kraju avgusta, do 30-tog, obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu, a za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Izvor: Tanjug