Poslodavci da vode računa o zimskim uslovima rada – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Poslodavci da vode računa o zimskim uslovima rada

Poslodavci da vode računa o zimskim uslovima rada

 

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu pozvala je danas poslodavce na primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu u uslovima niskih temperatura.

Pri niskim spoljnim temperaturama, najugroženiji su zaposleni koji rade u delatnostima građevinarstva, saobraćaja, šumarstva, ribarstva, komunalne delatnosti, kao i zaposleni koji otklanjaju kvarove na dalekovodima.

Da bi zaštitio život i zdravlje zaposlenih od hladnoće, poslodavac je dužan da pre svega odgovarajućom organizacijom rada i primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu smanji štetan uticaj i rizik po zdravlje i život zaposlenih koji obavljaju poslove na otvorenom, da im obezbedi adekvatna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, pomoćne prostorije za zagrevanje, tople napitke. Takođe, poslodavac može formirati grupe od dva ili više zaposlenih kod izvođenja radova na otvorenom.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu donela je Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri uslovima niskih temperatura, čija je svrha da pomogne poslodavcima i zaposlenima da se rizik po bezbednost i zdravlje na radu pri uslovima niskih temperatura svede na najmanju moguću meru. U smernicama je navedeno i postupanje u slučaju pojave zdravstvenih problema prouzrokovanih niskim temperaturama.

U zimskim uslovima rada usled niskih temperatura i većih snežnih padavina poslodavac donosi odluku o tome da li poslovi nastavljaju da budu obavljani u planiranom ili smanjenom obimu, kao i o tome da li treba privremeno obustaviti proces rada.

Ako poslodavac ne primenjuje preventivne mere na radu pri uslovima niskih temperatura ili ako zaposlenima ne obezbedi korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu – inspekcija rada može da poslodavcu naloži preduzimanje odgovarajućih mera, kao i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka prema nesavesnim poslodavcima, sa zaprećenom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice i 400.000 – 500.000 dinara za privatnog preduzetnika, a za odgovorno lice kod poslodavca 40.000 – 50.000 dinara.

Glas zapadne Srbije