Poverenik o koronavirusu: Potrebne su tačne i pravovremene informacije – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Poverenik o koronavirusu: Potrebne su tačne i pravovremene informacije

Poverenik o koronavirusu: Potrebne su tačne i pravovremene informacije

Kako se navodi, Poverenik podseća da su informacije kojima raspolaže organ vlasti, a koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, hitnog karaktera.

„U odnosu na njih opravdani interes javnosti da zna uvek postoji i organ vlasti ne može da dokazuje suprotno. Osim toga, po zahtevima za pristup takvim informacijama organ javne vlasti je dužan da postupi bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva“, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, Poverenik podseća da je poražavajuće što se i dalje preko 80 odsto žalbi izjavljuje protiv organa javne vlasti zbog njihovog nepostupanja po zahtevima za pristup inforacijama, a što je posebno nedopustivo kada su u pitanju informacije koje se odnose na javno zdravlje.

U situaciji u kojoj je u Srbiji otkriven veći broj obolelih od koronavirusa i postoji strah stanovništva od širenja zaraze, pružanje pravovremenih i tačnih informacija je od suštinskog značaja, kaže se u saopštenju.  

„Stoga Poverenik apeluje na sve organe javne vlasti, ne samo da hitno i bez odlaganja postupaju po zahtevima koji su u vezi sa sprečavanjem širenja koronavirusa i zaštitom zdravlja stanovništva, već i da proaktivno deluju, tj. da proaktivno objavljuju što veći broj informacija u vezi sa navedenim pitanjima. Pravovremeno i tačno informisanje javnosti izvesno može doprineti smanjenju uznemirenosti građana i sprečavanju nastanka panike“, navodi se u saopštenju.

Poverenik naglašava da prilikom objavljivanja informacija o obolelim licima treba voditi računa da se time ne povređuje privatnost tih lica i ne otkriva njihov identitet, već da se objavi samo minimum onih podataka koji je neophodan u cilju zaštite javnog zdravlja i smanjenja broja obolelih.

Izvor: rts.rs