Preporuka za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Preporuka za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama

Preporuka za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama

Foto: srbija.gov.rs

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije donelo je Preporuku za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama, na osnovu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koju je usvojila Vlada („Sl. glasnik RS“ broj 31/20), kao i na osnovu mera prevencije širenja zaraze COVID-19 virusom.

Poslodavac prvenstveno treba da ima u vidu da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima i lica starija od 60 godina i da posebnu zaštitu ima roditelj deteta do 12 godina, a naročito ukoliko sam vrši roditeljska prava, ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza.

Za navedene radnike neophodno je omogućiti rad od kuće, i to u skladu sa planom rada i rasporedom koji je poslodavac, odnosno rukovodilac, sam dužan da utvrdi za svakog zaposlenog.

Preporuka je da se plan i raspored rada priprema na nedeljnom nivou i prilagođava odlukama Vlade, kao i situaciji vezanoj za širenje zaraze COVID-19 virusom.

Zaposleni je dužan da u toku radnog vremena za vreme obavljanja poslova van službenih prostorija poslodavca – od kuće, pretpostavljenom rukovodiocu bude dostupan putem telefonske, elektronske i neposredne komunikacije, kao i da dostavi završen posao radi informisanja ili na saglasnost svom poslodavcu.

Zaposleni za vreme trajanja vanrednog stanja, pravo na platu ostvaruju ukoliko rade u punom radnom vremenu i obavljaju poslove radnog mesta na kojima su raspoređeni.

Takođe, pravo na platu ostvaruju i oni zaposleni koji rade od kuće van prostorija poslodavca. Oni ostvaruju i sva druga prava iz radnog odnosa, isto kao da su radili i poslove obavljali u prostorijama poslodavca.

Zaposlenima koji imaju obavezu kućne izolacije koja je utvrđena samo radi praćenja stanja (karantin) ne može se utvrditi obaveza dolazaka na rad u prostorije poslodavca.

Poslodavac rešenjem utvrđuje obaveze zaposlenih sa elementima utvrđenim Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.