Program kontrole brojnosti pasa i mačaka lutalica za prihvatilište zoohigijene – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Program kontrole brojnosti pasa i mačaka lutalica za prihvatilište zoohigijene

Program kontrole brojnosti pasa i mačaka lutalica za prihvatilište zoohigijene

 

JKP „Bukulja“ Aranđelovac danas je organizovala prezentaciju na temu Program kontrole brojnosti pasa i mačaka lutalica za prihvatilište za zoohigijenu. Prezentaciji su prisustvovali gospodin Miladin Jakovljević – zamenik predsednika opštine Aranđelovac, gospođa Desanka Milanov predsednik Skupštine, gospodin Milenko Jovanović sekretar Skupštine, gospođa Slađana Lazić republički veterinarski inspektor, gospođica Tanja Damnjanović predstavnik grupe ljubitelja životinja, gospodin Vladimir Stefanović v.d direktor JKP „Bukulja“ Aranđelovac i gospodin Goran Dragojević pomoćnik direktora JKP „Bukulja“ Aranđelovac. Prezentaciju je održao gospodin Aleksandar Gajić stručni konsultant na izradi plana Programa kontrole brojnosti pasa i mačaka lutalica za prihvatilište zoohigijene.
Prema rečima gospodina Gajića, Lokalna samouprava je ozbiljno rešila da rešava problem napuštenih pasa i mačaka lutalica. Prenela je svoju nadležnost Javnom komunalnom preduzeću „Bukulja“ koja je angažovala stručnog konsultanta da uradi projektnu dokumentaciju budućeg prihvatilišta koje po kapacitetima rada adekvantna za opštinu Aranđelovac. Opština Aranđelovac je u 2013-2014. godini oko 105 – 110 pasa godišnje odvozila sa ove teritorije i plaćala uslužno obavljanje ovih poslova. Poslednje dve godine brojno stanje pasa lutalica je eskaliralo od 300-400 pasa lutalica na godišnjem nivou.
Program kontrole brojnosti pasa i mačaka lutalica za prihvatilište za zoohigijenu podrazumeva studiozan rad bavljenjem problematikom napuštenih pasa, U izradi programa učestvovala je komunalna i veterinarska inspekcija. Ako se krene u realizaciju ovog plana, do juna meseca 2018. godine prihvatilište će početi sa radom. Ovakvo prihvatilište će raditi po naj savremenijim principima koji se još ne primenjuju u Republici Srbiji, a podrazumeva, između ostalog, sterilzaciju vlasničkih pasa u ruralnim delovima koji se smatraju kao žarište nekontrolisane brojnosti pasa. Sistemom rada imaćemo popis svih jedinki, imaćemo popis svih vlasnika i tačno će se znati čiji su psi izašli na ulicu, a na osnovu čipa imaćemo evidenciju o vaksinisanosti pasa, a uvešće se i kaznena politika za neodgovorne vlasnike.
Prema rečima zamenika predsednika opštine Aranđelovac gospodina Miladina Jakovljevića, grad želi da u prvoj godini snosi troškove da se sterilišu vlasnički psi. Ovo je jedan vid stimulacije za građane, a prihvatilište bi tu uslugu obavljalo.
Na pitanje da li postoji razlika između azila i prihvatilišta za pse, gospodin Gajić je odgovorio da postoji velika razlika jer azil podrazumeva trajno zbrinjavanje napuštenih pasa, a u prihvatilištu psi cirkulišu. Cilj jednog savremenog grada je da napušteni pas jedno vreme provede u prihvatilištu, gde se sterilište i vakciniše, a zatim se jedan broj zdravih pasa vraća na ulicu, jedan broj se poklanja radnim društvima i fizičkim licima, a vrlo mali broj pasa Zakonom definisanih se eutanazira (stari i invalidni psi). Ovakav sistem rada prihvatilišta je održiv, a prihvatilište zoohigijene JKP „Bukulja“ će biti primer rada za sva prihvatilišta i za sve opštine kako rešiti problem napuštenih pasa.
Javnom komunalnom preduzeću „Bukulja“ Aranđelovac je Osnivačkim aktom povereno obavljanje delatnosti zoohigijene, a Lokalna samouprava postala bi vlasnik vrlo neophodnog i značajnog objekta- prihvatilišta za napuštene pse lutalice, ne samo za opštinu već i šire.