Putinova medalja za Milisava Misu Lukića – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Putinova medalja za Milisava Misu Lukića

Putinova medalja za Milisava Misu Lukića

U prisustvu porodice, visoko priznanje Lukiću je u njegovom domu u Beogradu uručio vojni ataše ambasade Ruske Federacije u Srbiji, general-major Aleksandar Vinčenko.

Lukić je rođen 23.aprila 1922.godine. Pristupio je NOB-u čačanskom kraju jula 1941.godine.

Od osnivanja je bio u Drugoj proleterskoj brigadi.

Učestvovao je u bitkama na Neretvi i Sutjesci i ranjavan je dva puta.

Sa Visa je 1944.godine upućen u Moskvu, gde je ostao do kraja rata.

U 30. godini je dobio čin pukovnika, kao jedan od najmlađih oficira JNA sa tim činom.

Posle rata obavljao je više državnih funkcija.

Izvor: rts.rs