Rad službe hitne medicinske pomoći – RTV SUNCE Arandjelovac