RTV Sunce -Pravo na različitost – Diskriminacija osoba sa teskoćama u učenju – RTV SUNCE Arandjelovac