Saopštenje Javno-komunalnog preduzeća Bukulja – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Saopštenje Javno-komunalnog preduzeća Bukulja

Saopštenje Javno-komunalnog preduzeća Bukulja

Foto: rtvsunce.com

U cilju dugoročno održivog i redovnog vodosnabdevanja svih naših potrošača i radi smanjenja neracionalne i nenamenske potrošnje vode, Javno komunalno preduzeće „Bukulja“ Aranđelovac počev od 1. maja 2021. godine kreće sa implementacijom tarifnih zona, tj. uvođenjem blok-tarifa za potrošače iz kategorije fizičkih lica.

Uvodimo dve tarifne zone:

· prva zona – za mesečnu potrošnju do 25m³ po domaćinstvu;

· druga zona – za mesečnu potrošnju preko 25m³ po domaćinstvu (cena po 1m³ vode za 100% veća za svaki m³ preko utrošenih 25m³).

Ove tarifne zone će važiti za domaćinstva sa pet i manje članova.

Za domaćinstva sa šest i više članova, tarifne zone zavise od broja članova domaćinstva, pri čemu se prva zona obračunava tako što broj članova domaćinstva množimo sa 5m³.

Za prijavu domaćinstava sa šest i više članova potrebno je da nosilac računa (lice na koje glasi račun), na šalteru Informacije i reklamacije u JKP “Bukulja” Aranđelovac, popuni i potpiše Izjavu o kućnoj zajednici, priloži na očitavanje lične karte članova domaćinstva i/ili zdravstvene knjižice za decu koja ne poseduju lične karte, te na taj način potvrdi mesto prebivališta članova svog domaćinstva.

Arhive