Sistem za elektronsku razmenu podataka koriste 162 lokalne samouprave – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Sistem za elektronsku razmenu podataka koriste 162 lokalne samouprave

Sistem za elektronsku razmenu podataka koriste 162 lokalne samouprave

Sistem za elektronsku razmenu podataka, tzv. eZUP, koriste 162 grada, opštine i gradske opštine u svakodnevnim poslovima, poput izdavanja potvrda za prosečna primanja po članu domaćinstva, roditeljskog i dečijeg dodatka ili izdavanja informacije o građevinskoj lokaciji, saopštila je danas Stalna konferencija gradova i opština.

Za manje od godinu dana otkada su lokalne samouprave aktivno počele da koriste eZUP, službenici su umesto građana pribavili više od 320.000 različitih podataka ili dokumenata od drugih organa – od izvoda iz matičnih knjiga, do podataka iz poreske uprave i katastra nepokretnosti.

 

internet kompjuter laptop

freeimages.com (Paul Pasieczny)

 

Na taj način ostvarena je ušteda za građane i privredu u vremenu koje je ranije bilo potrebno da se određeni podaci pribave, a zatim odnesu opštinskom službeniku, ali i ušteda u novcu.

Primera radi, umesto da za list nepokretnosti ili uverenje iz matičnih knjiga građanin ili privrednik plati 1.800, odnosno 500 dinara, efikasnom upotrebom informacionog sistema za razmenu podataka stranke nisu platile ništa.

SKGO je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a uz konsultacije sa resornim ministarstvima, tokom 2016. i 2017. godine pripremila i objavila 188 administrativnih postupaka koji su doprineli standardizaciji i ujednačavanju postupanja jedinica lokalne samouprave u Srbiji i bolju primenu propisa.

Donošenjem zaključka o obavezi usklađivanja modela administrativnih procedura za obavljanje poverenih poslova, vlada je propisala obavezu nadležnih ministarstva da u narednom periodu redovno ažuriraju postojeće modele administrativnih postupaka.

Kao i da stupanjem na snagu novih propisa odmah izrade nove modele i to najkasnije tri dana od početka njihove primene.

Primena standardnih administrativnih postupaka podrazumeva istinsku reformu javne uprave na lokalnom nivou, jer suštinski menja način rada i doprinosi većoj izvesnosti, kako za stranku tako i za službenika i uz uštedu vremena i novca vodi ka efikasnijem postupanju.

Kroz standardizaciju postupaka i stranke i službenici precizno su upoznati da li mogu da ostvare određeno pravo ili koja im je obaveza, znaju koliko tačno postupak traje, koji su troškovi i šta im je tačno potrebno od podataka iz evidencija.

Inače, gradovi i opštine u svom radu obavljaju poverene, ali i izvorne poslove.

Od ukupno 188 standardizovanih modela administrativnih postupaka, 115 je poverenih, a upravo su modeli postupaka iz poverenih poslova lokalnih samouprava bili osnova za razmenu podataka preko informacionog sistema eZUP.

SKGO je realizovala izradu modela administrativnih postupaka u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

 

Izvor: Tanjug

Arhive