Spomenik prirode “Park Bukovičke Banje“ – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Spomenik prirode “Park Bukovičke Banje“

Spomenik prirode “Park Bukovičke Banje“

Završeni su radovi na rekonstrukciji pet parcela zelenih površina dela „Zvezdara“. Uneto je, 61 komad lišćarskog drveća, 10 četinarskog, 726 komada raznog šiblja, 1290 komada perena, 419 puzavice, 400 komada krupne žive ograde. Na zelenim površinama zaštićenog područja, uključujući i rekonstruisani deo u 2017. godini, postavljeno je 34 nove dvojezične table/obaveštenja i obnovljeno je 42 postojeće table:
POSTAVLjENO:
– geološka izložba 2 kom (osnovni pojmovi sa grafičkim prikazom mesta nalazišta postavljenih eksponata uz šetnu stazu);
– poster table A3 formata 3 kom (prikazi tri različite zone sa obeležavanjem biljaka, ptica i prostornih elemenata);
– flora, 5 tabli (podaci o biljnom svetu, sa tabelarnim prikazom vrsta i nivoa zaštite);
– fauna, 6 tabli (podaci o životinjskom svetu sa tabelarnim prikazom vrsta i nivoa zaštite);
– table za pojedinačne primerke, 18 kom (ime vrste na latinskom, srpskom jeziku, sa imenom zemlje porekla)
OBNOVLjENO:
– pano table velike, 4 kom (kartografski prikaz SP);
– info table, 15 kom (istorija područja i objekata na njemu);
– table ograničenja, 5 kom (po Uredbi zaštite);
– putokazi, 18 kom (pokazivači različitih lokacija).

 

Tokom februara JKP “Zelenilo Aranđelovac“, nastavlja sa planiranim radovima na sanitarnoj seči, sakupljanju i odvozu lišća, ali i na izradi mobilijara od drvne građe, procenjene upotrebljivom za tu vrstu radova.
Uvek sa željom da partnerski učestvuje u realizaciji programa drugih organizacija i udruženja, JKP “Zelenilo Aranđelovac“ svojim radom će učestvovati u završnim radovima na još neotvorenoj zgradi vrtića u Orašcu, proslavi povodom Dana državnosti, nastavku rekonstrukcije još jednog dela uličnog profila …