Šta naši ljudi mogu da unesu u zemlju, a da ne plate carinu – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Šta naši ljudi mogu da unesu u zemlju, a da ne plate carinu

Šta naši ljudi mogu da unesu u zemlju, a da ne plate carinu

Svaki putnik ima pravo da unese robe u vrednosti do 100 evra u dinarskoj protivvrednosti bez plaćanja carine i PDV-a.

To su sitni pokloni – pre svega predmeti koji su namenjeni za sopstvene potrebe i potrebe  domaćinstva.Iznad tog iznosa, može se uneti roba uz obavezno plaćanja carinskih dažbina.